Jesenja zaštita

Da bi se uradila dezinfekcija stabla i sprečila infekcija, potrebno je uraditi jesenje prskanje leske. Postoje posebne vrste infekcija koje se ne mogu tako lako držati pod kontrolom, a nastaju kada počne opadanje lišća. Patogeni koji izazivaju te infekcije su:

a. Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas mors – prunorum (prouzrokovači rak-rana i izumiranja grana koštičavog voća). Kada uđe u voćku, bakterija naseljava elemente drveta i kore – tim brže i jače što su uslovi nepovoljniji za voćku. Ove infekcije su osnovni uzrok šteta, koje se mogu manifestovati naredne ili kroz 2 – 3 godine, kao izumiranje drveta i kore. Kada se štete pojave, nema više efikasnog suzbijanja.

b. Stigmina carpophilla (Clasterosporium carpophillum) prouzrokuje šupljikavost lišća koštičavog voća i krastavosti plodova kajsije i breskve. Ovaj patogen napada i mladare, čim opadne lišće, a infekcija je moguća već na temperaturama od 2°C do 4°C. Infekcija mladara je izuzetno opasna, jer mladar naredne godine i dalje raste, ali se na napadnutom delu stvaraju rak – ranice iz kojih se izlučuje smola, kada se te ranice (pege) prošire, dolazi do prstenovanja mladara i njegovog sušenja iznad tog dela.

Standardne preporuke kažu da se prskanje izvodi kada otpadne veći deo lišća, kako bi kvalitetno pokrili grančice, grane, stablo. To pravilo treba korigovati ako u jesen počne opadanje lišća, pa nastavi relativno toplo (iznad 0°C) i vlažno vreme. U tom slučaju plavo prskanje treba obaviti kada počne opadanje lišća,odnosno nikako ne čekati da otpadne 70% lišća. Jer, čim otpadne 5% ili 10% lišća, već ima dovoljno ranica da se preko njih ostvari infekcija dovoljno jaka da prouzrokuje štete na voćkama.

Ukoliko se oduži period vlažnog vremena i temperature iznad 0°C, prskanje ponoviti kada opadne veći deo lišća. Ovo naročito važi za zasade u kojima je prisutna smolotočina i drugi simptomi propadanja tkiva i sl. U ovom periodu prskanje treba ponoviti i u slučaju većih padavina (preko 25 mm kiše) i ako temperature omogućavaju infekciju.

POTREBNO JE KVALITETNO POKRITI BAKARNIM PREPARATIMA SVE DELOVE VOĆKE!

Izbor preparata i koncetracije:

Mogu se koristiti svi bakarni preparati: bordovska čorba, bakar-oksihlorid, bakar-hidroksid, bakar oksid, bakar sulfat, bakar hidroksid + kalcijum hlorid. Prednost dajemo preparatima na bazi bakar-oksihlorida i bakar-hidroksida.

Organska zamena bi bila soda bikarbona 10 grama na 10 litara vode.

(deo teksta preuzet sa sajta: vocarskisavetnik.com)

Zaštita leske

plod lešnika

Maj mesec je predviđen za prskanje zaštitu lešnika od štetočina. Najadekvatnija mera kojima ćete sprečiti razvijanje crvljivosti ploda je prskanje. Prskanje je potrebno obavljati svakih 10 – 14 dana primenom 0.1% Parationa ili 0.15 Thodana.

Lešnikov surlaš je najpoznatija štetočina leske jer uzrokuje „crvljivost“ i opadanje plodova. Reč je o insektu tvrdokrilcu iz porodice pipa, veličine 6-9 mm, crvenkastosmeđe boje. Insekticidi su neefikasni zbog tvrdih ljuski lešnika. Međutim, budući da je reč o larvama koje se preobražavaju u lutke u zemljištu, i to na dubini od samo nekoliko centimetara, dubokim prekopavanjem oko osnova zaraženog stabla zakopaćete ih dublje i uništiti. Borbu protiv ove štetočine treba voditi od početka maja do kraja juna.

Mere suzbijanja

Zaštita se sprovodi uklanjanjem zaraženih delova biljke (grana) i primenom fungicida na bazi bakra pre i na samom početku vegetacije u vreme otvaranja pupoljaka. Ako je potrebno, može se obaviti i jedno tretiranje pred kraj leta (do 0,2% koncentracije bakra i krajem jeseni punom dozom bakra).